INSTANT RFQ

border icon2

Harris – IT Hardware Parts Catalog

Showing 1 of 31
Part No Description RFQ
101-115072-001 NA RFQ
201-901360-102/17 idu 4e1 ow RFQ
101-118040-003 11 ghz power amplifier RFQ
101-902520-511 NA RFQ
101-081506-012 NA RFQ
201-901360-009ISSUE3 NA RFQ
101-901156-004/3 microstar 23ghz hpa RFQ
101-10030-001/BM07 filter RFQ
101-115232-001 NA RFQ
101-115232-010 NA RFQ
101-115071-003 card: harris constellation hi-level muldex - 16t1 terminal RFQ
201-901510-001 008 NA RFQ
201-901360-001/19 idu 2e1 RFQ
101-1150280-001 NA RFQ
101-110060-001 NA RFQ
101-103456-001 NA RFQ
201-901360-008 ISS.1 NA RFQ
101-103779-001 NA RFQ
101-110376-001 NA RFQ
201-901375-012 02 NA RFQ
201-901520-001 NA RFQ
100400A-96 ic RFQ
101-103458-001 NA RFQ
201-901360-003/17 idu 8e1 RFQ
201-902025-002 NA RFQ
101-901415-002/03 painel bnc 8e1 RFQ
101-115346-001 BM03 NA RFQ
101-901020-009 ISS NA RFQ
101-115076-001 harris constellation service channel RFQ
101-902515-502 NA RFQ
101-108828-001 NA RFQ
101-115280-001 module: constellation fan assembly module RFQ
201-902040-012 NA RFQ
101-115232-003 multiplier filter RFQ
201-902120-003 NA RFQ
101-901720-001 NA RFQ
101-115072-00X NA RFQ
201-901420-901 harris stratex odu RFQ
101-115232-006 NA RFQ
201-901360-002/19 idu 4e1 RFQ
201-902025-101 NA RFQ
101-110913-003 NA RFQ
201-901375-015 odums+38310-38310 RFQ
101-115075-001 NA RFQ
101-109980-005 NA RFQ
101-115076 NA RFQ
101-110009-103 NA RFQ
101-108828-001 SD 1 NA RFQ
101-115430-003 NA RFQ
201-901375-016 15 NA RFQ
101-901765-001 009 NA RFQ
101-101808-004 NA RFQ
101-110009-005 NA RFQ
101-110840-003 NA RFQ
101-901156-003 BM7 microstar 18-23ghz hpa RFQ
101-110282-001 mega star trib intfc RFQ
101-110030-001/BM11 low noise converter RFQ
201-901375-011 NA RFQ
101-902090-105 ISS 3 NA RFQ
101-902510-502 NA RFQ
101-110376-001/ BM03 noise converter RFQ
10056-000 1164 NA RFQ
101-109980-003 NA RFQ
101-901715-002/10 spm 8e1 qpsk RFQ
201-901805-902ISSUE NA RFQ
101-115540-003 NA RFQ
201-902046-011 odu 37050-37650 RFQ
101-901720-001 23A NA RFQ
101-104745-003 dm11 demod RFQ
101-101808-023 NA RFQ
101-109980 NA RFQ
101-110009-006 6.3-6.4ghz phase lock RFQ
101-115430-00X NA RFQ
201-901805-904 ISS.8 NA RFQ
101-110031-001 rf pwr amplr com carr RFQ
101-108826-001 NA RFQ
101-901415-002 harris stratex liu RFQ
101-115232-007 NA RFQ
101-101808-022 NA RFQ
101-902530-501 NA RFQ
101-115232-012 NA RFQ
201-901360-102/11 idu 4e1 with ordewire RFQ
201-91375-015 ru3b380c#0 RFQ
101-901156-003/BM6 microstar 18/23 ghz hpa RFQ
101-901485-001 NA RFQ
201-901805-904 ISS NA RFQ
101-115254-002 NA RFQ
101-110025-001 ddm-2000 interface cd RFQ
101-115072-002 NA RFQ
101-115232-014 NA RFQ
101-101808-001 NA RFQ
101-901770-004 012 NA RFQ
101-902543-501 NA RFQ
101-901156-002 NA RFQ
101-101808-012 NA RFQ
101-110393-001 NA RFQ
101-109375-001 12-15.5 ghz low power amplifier RFQ
101-110030-001/BM7 low noise converter RFQ
201-901360-009 ISS 0 NA RFQ
201-901360-008 ISSUE NA RFQ
101-115450-002 NA RFQ
201-901510-001/003 idu ms+1/2 4e1 RFQ
101-101808 O010 NA RFQ
101-103458-002 NA RFQ
101-060650-008 NA RFQ
101-115540-001 NA RFQ
1003SEDA NA RFQ
201-901510-101 03D NA RFQ
201-901360-002 NA RFQ
101-901770-002 NA RFQ
101-110190-001 20.50vdc RFQ
101-110599-001 megastar 3xds3 intfc RFQ
201-901805-902 ISS 1 NA RFQ
101-099435-001 NA RFQ
101-115232-008 NA RFQ
101-901795-001 NA RFQ
101-115071 BM09 high level muldex RFQ
101-110030-001 NA RFQ
201-901510-101 08 NA RFQ
101-901156-003/3 microstar 19ghz hpa RFQ
101-110061-002 card: circuit board, data orderwire, p/o spu RFQ
101-110009-003 6.0-6.1ghz phase lock RFQ
202-904010-004 NA RFQ
101-901715-001/8 spm 16e1 fsk RFQ
101-103458 O001 NA RFQ
201-901700-000 17 NA RFQ
101-110046-001 NA RFQ
101-110043-001 NA RFQ
201-901510-001 007 NA RFQ
101-901770-005 NA RFQ
201-902350-025 NA RFQ
101-110048-001 NA RFQ
101-115254-001 NA RFQ
201-901700-000 NA RFQ
101-901485-002 NA RFQ
101-115589-001 NA RFQ
101-901156-003/BM04 microstar 18/23 ghz hpa RFQ
101-11528-001 NA RFQ
201-901510-101 005 NA RFQ
201-901375-012 94 NA RFQ
201-901510-101 008 NA RFQ
100411AN NA RFQ
101-110009-111 NA RFQ
101-115072-003 modem: constellation modem 28ds1/1ds3 64 qam RFQ
101-115540 harris high gain modem card RFQ
101-900135-003 synthesizer 7ghz RFQ
101-110030-001/BM07 low noise conveter RFQ
101-101808-010 plc oscillator RFQ
101-901020-009 ISS 0 module RFQ
101-101926-2 dm11 up converter RFQ
201-901330-002 NA RFQ
101-115346-001 NA RFQ
201-901510-001/99A idu ms+1/2 4e1 RFQ
101-109376-001 NA RFQ
101-110180-001 fan module RFQ
101-101808-015 NA RFQ
101-115071-00X NA RFQ
10055-501 1164 NA RFQ
101-902550-502 NA RFQ
101-115071-005 NA RFQ
201-901805-904 ISSUE NA RFQ
101-901770-003 NA RFQ
201-901360-008 NA RFQ
101-115232-011 NA RFQ
101-115254-004 NA RFQ
201-901375-012 24 NA RFQ
101-115430-006 NA RFQ
101-901765-001 NA RFQ
201-901375-012 007 NA RFQ
101-110041-001/BM04 if filter/amp RFQ
101-902529-503 NA RFQ
201-901375-012 5 NA RFQ
101-110020-002 10.8-11.0 ghz ph lkd RFQ
201-901700-000/08 idu protected 8e1 RFQ
201-901375-016 NA RFQ
201-901805-902 ISS.8 NA RFQ
101-115429-001 NA RFQ
101-110044-001 rf unit: megastar rf modulator RFQ
101-083206-005 NA RFQ
101-115070 m1-2 card RFQ
101-901156-004/4 microstar 18/23 ghz hpa RFQ
101-110840-001 power: megastar 6ghz power amp 5.9-6.95 RFQ
101-115072 board RFQ
101-110061-M2-002 card: circuit board, data orderwire, p/o spu RFQ
201-901985-901 NA RFQ
101-115430-002 NA RFQ
101-110047-001 spu controller card RFQ
101-115515-001 constellation microwave dc fan & alarm shelf assembly RFQ
101-110042-001 card: circuit board, is3 , p/o spu RFQ
201-902025-001 NA RFQ
101-115071 harris hi-level muldex card RFQ
201-901375-012 03 NA RFQ
201-901510-001 03B NA RFQ
101-110009-107 NA RFQ
201-901360-009 ISSUE NA RFQ
101-901710-001/03 lim bal 8 trib RFQ
201-901360-018 NA RFQ
101-101926-3 dm6 up converter RFQ
101-115430-001 NA RFQ
101-112653-001 NA RFQ
101-901720-001 018 NA RFQ
201-901700-000 14 NA RFQ
101-901156-003/BM05 microstar 18/23 ghz hpa RFQ
101-115232-005 NA RFQ
201-901360009 ISS 02 NA RFQ
201-901510-001 08 NA RFQ
101-101808-002 NA RFQ
201-901360-108 NA RFQ
201-901360-103 idu 8e1 o/w RFQ
101-901720-002 NA RFQ
201-901360-009 ISS NA RFQ
101-110020-005 11.4-11.6 ghz ph lkd RFQ
101-110394-001 NA RFQ
101-115070 M1-2 CARD NA RFQ
201-901510-001/10 idu 1/2/4e1 qpsk s/ow RFQ
101-115232-002 NA RFQ
101-110283-001 mega star switch interface card RFQ
101-901770-001 NA RFQ
101-110961-001 NA RFQ
101-901710-002 NA RFQ
101-110061-001 NA RFQ
101-110009-001 5.8-5.9ghz phase lock RFQ
101-110009-112 NA RFQ
101-115076 BM11 NA RFQ
101-901770-004 NA RFQ
101-101519-001 modulator RFQ
100360 NA RFQ
101-901710-002/3 lim bal 16 trib RFQ
101-110009-007 6.4-6.5ghz phase lock RFQ
101-90115-002/ BM3 microstar 13/15 ghz hpa RFQ
201-901510-001/18 idu 1/2/4e1 qpsk s/ow RFQ
201-901360-012 NA RFQ
10051-501 1164 NA RFQ
201-902046-015 odu 38310-38910 RFQ
201-902035-011 NA RFQ
10055-110 1164 NA RFQ
101-901156-001 NA RFQ
101-83206 NA RFQ
201-901360-103/19 idu 8e1 c/ow RFQ
101-110009-010 6.7-6.8ghz phase lock RFQ
101-110182-001 NA RFQ
101-110009-002 5.9-6.0ghz phase lock RFQ
101-110009-009 6.6-6.7 ghz phase lock RFQ
11N120CN NA RFQ
101-10030-01/BM07 filter RFQ
201-901610-103 NA RFQ
100423-96 NA RFQ
101-110282-002 mega star trib intfc RFQ
101-115070-001 card: constellation- m12 card RFQ
101-115280 NA RFQ
101-901020-009 ISS0 NA RFQ
101-902525-502 NA RFQ
201-901805-902 ISS NA RFQ
101-110009-108 NA RFQ
201-901005-901 NA RFQ
201-902120-001 NA RFQ
101-110045-001 NA RFQ
201-116075-306 NA RFQ
101-901156-004 NA RFQ
101-110041-001 NA RFQ
101-115232-004 NA RFQ
101-081506-010 NA RFQ
201-901510-102 microstar RFQ
101-115346-001 BM04 NA RFQ
101-901790-102 NA RFQ
201-902046-012 NA RFQ
101-901770-002 006 NA RFQ
101-901156-003 ISS B NA RFQ
201-901510-001/002 idu ms+1/2 4e1 RFQ
101-115232-009 NA RFQ
201-P0320-606 harris aa RFQ
101-902517-506 NA RFQ
201-901510-001 07 NA RFQ
101-901455-001 2 ft antenna RFQ
101-901765-001 0.25 NA RFQ
101-101808 O002 NA RFQ
201-901805-902 ISS1 NA RFQ
101-901710-004 NA RFQ
101-109980-001 NA RFQ
201-90175-012 ru3b380a#0 RFQ
101-115540-002 NA RFQ
101-115540-002 BM19 modem high gain RFQ
101-902585-501 NA RFQ
101-901156-002/ 3 microstar 18/23 ghz hpa RFQ
101-115071-001 NA RFQ
101-110440-001 rec pwrsy/ cntlr RFQ
101-901720-001/08 csm ow omit RFQ
101-902517-502 NA RFQ
101-115232-013 NA RFQ
101-115540-004 NA RFQ
101-110376-001/ BM3 noise converter RFQ
201-902350-021 NA RFQ
201-901805-904 ISS1 NA RFQ
201-901805-904 ISS 1 NA RFQ
101-107950-001 modem dvm 18-45 RFQ
101-901790-002 NA RFQ
100465AQ plcc RFQ
101-112643-001 NA RFQ
10056-500 1164 NA RFQ
201-901805-902 NA RFQ