IT Hardware Manufacturer Nokia Siemens Networks
INSTANT RFQ

Nokia Siemens Networks - IT Hardware Parts Catalog

Part No Description RFQ
464701B 202 db2m card RFQ
471020A fmba RFQ
0020F84 nokia 800 rm-801 cv uk matt magenta RFQ
470215A 103 exga 900 RFQ
464672C 01 xupb22: power supply unit dc RFQ
002X5G2 NA RFQ
002X7R2 NA RFQ
464781A 102 mclp RFQ
464890A 104 txua RFQ
464656B 403 dspu RFQ
470215A.103-083180A exga RFQ
471025A 105 ftia RFQ
464703A mcex multicoupler extension RFQ
002X5G5 NA RFQ
464675F 730 smbs card RFQ
002S377 NA RFQ
470323A.102 fmua RFQ
0022H25 nokia 109 black RFQ
002V130 NA RFQ
0062984 NA RFQ
467611A 103 NA RFQ
470330A 105 esea RFQ
470156A.208 fteb_unit RFQ
464657A 21 fucb card RFQ
470239A 205 470239a RFQ
002Z6F7 NA RFQ
470315A 105 emta al RFQ
464697B supb22: power supply unit dc RFQ
0085126 NA RFQ
470140A 102 fpaa RFQ
470216A.103-083180A exda RFQ
0022J47 nokia lumia 920 yellow RFQ
002Z317 NA RFQ
470144A fcda RFQ
464656A digital signal processing unit RFQ
470216A 103 exda 1800 RFQ
002S5K5 NA RFQ
470036A104 fsmb 11 RFQ
470137A107 ftpb RFQ
464887A NA RFQ
464659B fqhu card RFQ
467539A 103 NA RFQ
464675F 602 smbs card RFQ
4646598 203 fqhu RFQ
002Q2S2 NA RFQ
464656B 01 dspu RFQ
470263A idcc RFQ
470137A.1 470137a.1 RFQ
464657A 01 fucb card RFQ
470248A 103 fipa RFQ
470133A 205 ftoa RFQ
464890A NA RFQ
002Z5Z1 nokia 100 rh-130 cv uk festival pink RFQ
002R5H2 NA RFQ
002X5H2 NA RFQ
467610A 103 NA RFQ
464701B 01 db2m card RFQ
470134A 106 ftfa RFQ
470137A 106 ftpb transport pdh e1/t1/jt1 symmetric RFQ
464676B 303 db2m RFQ
470310A.101 ftce od cable smb-f/0 75 ohm 15m RFQ
0022J45 nokia lumia 920 white RFQ
002P2W7 NA RFQ
470246A.103 esma RFQ
470215A 101 exga 900 RFQ
002S2M6 NA RFQ
470139A.204 fpma RFQ
470144A101 fcda RFQ
470134A 104 ftfa RFQ
470036A.106 fsmb 11 RFQ
470140A.204 fpaa RFQ
003-50039 ip380 RFQ
464656B 302 dspu RFQ
470330A 102 esea RFQ
464697B 202 supb22: power supply unit dc RFQ
470246A 102 esma RFQ
470134A ftfa RFQ
002Q6D9 NA RFQ
470141A 101 fpba module RFQ
002V402 NA RFQ
0022J02 nokia lumia 920 black RFQ
002S5K3 NA RFQ
464677A 303 smbs RFQ
470239A 102 470239a RFQ
002Z2R3 NA RFQ
470318A emha RFQ
471-720A/104 ftib unit RFQ
470247A 102 fiea RFQ
470139A 103 fpma RFQ
470248A.101 fipa RFQ
002W1G6 NA RFQ
470239A102 fmca RFQ
003-50023 ip440 RFQ
002V258 NA RFQ
467539A NA RFQ
464659B 00 fqhu 22 RFQ
470316A103 emha11 RFQ
464679B dx2m: digital cross connection RFQ
470330A 104 esea RFQ
464697B 01 supb 22 RFQ
464781A 01 mclp RFQ
470133A ftoa11 RFQ
471011A103 ret sb RFQ
002X7R3 NA RFQ
470133A 104 ftoa RFQ
002V3G3 NA RFQ
464672A xupb21: power supply unit dc RFQ
002X438 NA RFQ
002S5K7 NA RFQ
002W7B9 NA RFQ
464679A 403 dx2m card RFQ
470142A.103 fcoa11 RFQ
002R353 nokia 6303ci rm-638 uk cv steel RFQ
471011AS ret RFQ
470250A 102 erga 900 RFQ
467565A NA RFQ
464672C xupb22: power supply unit dc RFQ
470260A.101 power module RFQ
464657A 305 fucb card RFQ
002X9C8 NA RFQ
002Q2S7 NA RFQ
464659B 203 fqhu 22 RFQ
467611A 102 NA RFQ
470137A 104 ftpb transport pdh e1/t1/jt1 symmetric RFQ
464676B 102 db2m RFQ
470036A105 fsmb RFQ
002V2S9 NA RFQ
470239A 204 470239a RFQ
002S939 NA RFQ
470146A fcfa flexi cabinet air filter RFQ
470263A101 ultrasite edge bts midi id RFQ
467539A.105 NA RFQ
467612A.103 NA RFQ
002Q922 NA RFQ
002Z054 NA RFQ
464781A 103 mclp RFQ
464659B 01 fqhu 22 RFQ
464676B 01 db2m RFQ
464657A 00 fucb card RFQ
471025A 107 ftia RFQ
470134A 103 ftfa RFQ
471011A101 ret sb RFQ
470260A 470260a; ecda RFQ
002N3D8 2700 classic RFQ
0023C16 620 RFQ
002Z1R0 NA RFQ
0023C15 nokia lumia 620 mobile phone (black) RFQ
471025A.103 471025a.103 RFQ
464675A smbs: bs interface submux smbs RFQ
470137A208 ftpb RFQ
002V909 NA RFQ
464679A 403A dx2m card RFQ
464675F 502 smbs card RFQ
002V9R7 NA RFQ
470133A 101 ftoa RFQ
002Z541 NA RFQ
002X437 NA RFQ
470258A 101 ecga RFQ
470152A fcia flexi cabinet RFQ
470216A 102 exda 1800 RFQ
002S735 NA RFQ
470137A.107 ftpb transport pdh e1/t1/jt1 symmetric RFQ
467501A NA RFQ
002X8N1 NA RFQ
467612A.106 NA RFQ
470248A 102 fipa RFQ
464679A 01 dx2m card RFQ
002V256 NA RFQ
470330A 103 esea RFQ
471025A 108 ftia RFQ
470144A.101 fcoa11 RFQ
470316A 103 emha 11 RFQ
308773.B3E trco RFQ
471007A NA RFQ
470216A 101 exda 1800 RFQ
464657A 01A fucb card RFQ
002S042 NA RFQ
002X5H1 NA RFQ
464703A 01 mcex multicoupler extension RFQ
002R2C6 NA RFQ
471025A 106 ftia RFQ
464675F 703 smbs card RFQ
464917A 01 ccfu card RFQ
0020C63 nokia 710 rm-803 cv uk b/black c RFQ
470156A.107 470156a.107 RFQ
0023F94 nokia 206.1 rm-873 cv gb black RFQ
464656B dspu 24 RFQ
002X5G6 NA RFQ
470315A 104 emta al RFQ
471014A 102 471014a RFQ
002V2S6 NA RFQ
002T6T2 NA RFQ
467612A NA RFQ
464656B 00 dspu RFQ
002X7Q2 nokia 100 rh-130 cv uk phantom black RFQ
003-50024 ip330 RFQ
002X428 NA RFQ
470137A.208 ftpb transport pdh e1/t1/jt1 symmetric RFQ
470216A 002 exda 1800 RFQ
470328A....101 NA RFQ