Home  IT Hardware  Manufacturer  computer exchange
INSTANT RFQ

border icon2

Computer Exchange – IT Hardware Parts Catalog

Showing 1 of 8
Part No Description RFQ
08K9758-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
446414-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
417507-001-U 80gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
309274-001-U 40gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
92P6263-U 100gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
06P5351-U 37gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
375863-001-U 37gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
402229-001-U 18gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
452200-001-U 100gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
605835-B21=U 1tb 6g sas 7.2k dp 2.5 hd RFQ
24P3708-U 147gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
457611-001-U 250gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
07N6372-U 36gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
229737-001-U 18gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
26K5313-U 40gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
07N8158-U 82gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
IC35L036UCD210-0-U 37gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
24P3665-U 80gb hd 7.2k ata-100 eide ibm reman RFQ
24R2723-U ibm p/s 1300w x3 ibm reman RFQ
13N6773-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13N6796-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
07N7451-U 48gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13G0253-U 120gb hd sata 7.2k 3.5 ibm hitachi reman RFQ
376770-001-U 80gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
01K6743-U 175w ps fastt500 3552 ibm reman RFQ
41Y2729 2gb (2x1gb) pc2-5300 ibm ecc memory RFQ
43W7481-U 73gb hd sas 15000rpm ibm reman RFQ
13N6832-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13N6928-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
74P4411-U p/s 625w h/s ibm xseries reman RFQ
13N6716-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
443188-001-U 73gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
246805-001-U 18gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
884035U=U ibm refurbished xseries 346 svr RFQ
08K9767-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
06P5756-U 73.4gb hd 10k u160 ssl ibm reman RFQ
13N6819-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
443169-001-U 72gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
248877-002-U 120gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
90P1310-U 146gb hd scsi u320 10k ibm reman RFQ
318048-001-U 60gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
271837-002-U 36gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
06P5134-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
320142-001-U 120gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
306645-003-U 73gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
43X0826=U ibm 146gb 10k sas 2.5 hd & tray RFQ
319414-001-U 40gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
92P6338-U 48gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13N6879-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
92P6545-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
26R0893-U bladecenter 4gb fibre ch ibm reman RFQ
446857-001-U 80gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
440300-002-U 160gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
303594-001-U 80gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
417058-001-U 100gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
49Y1431=U ibm 8gb (1x8gb) pc3 10600 1333mhz rdimm RFQ
26K5098-U p/s 625w hswap ibm xseries reman RFQ
457670-001-U 160gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
06P5768-U 36.4gb hd 15k u160 hs ibm reman RFQ
43W5821 ibm qc xeon proc e5310 reman RFQ
92P6253-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
416949-001-U 80gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
6L020J1-U 20.4 gb hd ide x series ibm reman RFQ
26K5154-U 36gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
24P3714-U 147gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
25K9560=U ibm xseries 670w hot swap psu na RFQ
92P6027-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
07N3931-U 46gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
13N6886-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
26K5140-U 36gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
417853-B21-U 72gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
07N7437-U 48gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
443169-002-U 147gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
201066-B21-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
43X0802-U 15k rpm sas 300 ser ibm reman RFQ
24P3690-U 37gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
271837-020-U 73gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
41Y5000 ddr2 4 slot mem expan card ibm RFQ
0R057-U tchpad 4150 c540 c640 reman RFQ
222166-001-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
07N8364-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
376870-B21-U 73gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
07N9428-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
43W7750=N ibm 250gb sata 3.5in ss hd RFQ
07N8142-U 40gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
45E1427=U ibm 1tb 7.2k sata hd for nseries RFQ
459320-001-U 750gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
43X0833-U 146gb hd sas 10000rpm ibm reman RFQ
Q5956A-U hp laserjet 2420 hp reman RFQ
375698-003-U 147gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
IC35L120AVVA07-0-U 123gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
443177-002-U 147gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
25R8864=N ibm xseries sata hd tray caddy bracket RFQ
170047-001-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
26K5322-U 80gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
08K9705-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
375863-012-U 147gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
372659-005-U 36gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
07N5223-U 75gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
92P6090-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
459322-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
416414-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
26K5654-U 37gb hd sas 10000rpm ibm reman RFQ
49Y1436-U ibm 8gb 1x8gb 2rx4 pc3-10600 mem RFQ
07N8099-U 82gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
24P3729-U 36gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
90P1058=U ibm nvidia q fx1300 128mb video card RFQ
249494-001-U 40gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
07N8149-U 82gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
06P5767-U 18.2gb hd 15k u160 scsi ibm reman RFQ
454273-001-U 1000gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
417057-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
13N6905-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
08K9683-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
07N4116-U 75gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
210788-001-U 18gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
418398-001-U 72gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
446415-001-U 80gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
308617-001-U p/s 185w hp reman RFQ
92P6549-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
24P3725-U 36gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
49Y1871=N ibm 2tb 7.2k 6gb sas 3.5in hd no return RFQ
07N9219-U 123gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
DTLA-307060-U 61gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
43W9720 750gb 7200rpm sata ii ibm RFQ
07N9482-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
07N3548-U 41gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
309475-001-U 60gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
41Y2726-U 512mb pc2-5300 cl5 ddr2 ibm reman RFQ
07N9209-U 61gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
IC35L060AVVA07-0-U 61gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
203320-B21-U memory exp board hp dl580 g2 reman RFQ
24P3706-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
320141-001-U 80gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
444803-001-U 120gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
26K5827-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
43W4324=U ibm u320 scsi pcie controller RFQ
26K5153-U 146gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
07N6655-U 62gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
92P6544-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
320140-001-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
374728-001-U 60gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
416248-001-U 300gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
74P4496-U p/s 340w xserver 206 ibm refurb RFQ
07N3800-U 37gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
41N3013-U 100gb hd sata 7200rpm ibm reman RFQ
13N6915-U 60gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
08K9700-U 60gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
08K9833-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
320054-002-U 60gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
43W5819-U ibm quad-core xeon 2.44 ghz 8 mb 1333mhz RFQ
07N8782-U 36gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
417190-004-U 300gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
314386-001-U 80gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
24P0953=N ibm batt b/u unit batt not included RFQ
418399-001=U 146gb 3g 10k sas dp 2.5 hd RFQ
07N8157-U 61gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
307132-001-U batt 3.6v 500mah nimh compaq reman RFQ
372775-001-U 60gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
07N9017-U 60gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
142691-001-U 36gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
43X0839-U 73gb 15k rpm 16mb buffer ibm reman RFQ
418373-006-U 37gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
13M8296-U proc xeon 3.6hgz/8900mhz ibm 2mb reman RFQ
26K5680-U 36gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
419125-001-U 60gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
24R0999-U bar code reader 3581-7004 ibm reman RFQ
418263-001-U 60gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
24P8062 1722 batt cache ibm RFQ
92P6525-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
250021-B21-U 120gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
504336-001-U 160gb 7.2k sata hd 3.5 compaq reman RFQ
13N6868-U 60gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
13G0085-U 120gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
07N7439-U 62gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
Q7814A-U printer lj p3005n hp reman RFQ
30R5094-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
13N6707-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
97P4025-U ibm 7026-h80 cec p/s ibm reman RFQ
13N6878-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
301265-004-U 80gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
08L2683-U pci store loop adpt ibm xserv reman RFQ
Q7813A-U lj p3005d laserpr hp reman RFQ
250023-B21-U 72gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
49Y2048-U ibm 600gb 10k 6gb sas 2.5 hd RFQ
92P6536-U 80gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
374434-001-U 250gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
92P6527-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
142690-001-U 18gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
49Y1940=N ibm 2tb sata 7200rpm 3.5in hs hd RFQ
376596-001-U 37gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
320140-005-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
303527-001-U 60gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
415585-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
06P5761-U hdd 36.4gb 10k 2gb fc ibm 5205 reman RFQ
414213-001-U 80gb sata 10000rpm hd compaq reman RFQ
92P6594-U 80gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
13N6772-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
IC35L036UWPR15-0-U 37gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
07N6310-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
06P5321-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
24R2126-U 400/800gb ultrium lto-3 i ibm reman RFQ
07N3933-U 60gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
IC35L060AVER07-0-U 62gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
DTLA-305040-U 41gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
442820-B21-U 73gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
443193-002-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
06P5774-U 36.4gb 15k 2gbps fc ibm reman RFQ
07N3524-U 61gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
13N0660-U proc x/3.4 2mb ibm 800mhz reman RFQ
07N9908-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13N6872-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
246803-001-U 36gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
445171-ABC-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
415587-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
271837-005-U 147gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
24R2720=U ibm 670w p/s for x3400 RFQ
06P5236-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
454141-001-U 250gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
74P4965-U p/s hs xseries 514w ibm reman RFQ
07N6833-U 37gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
442120-001-U 160gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
92P6331-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
262205-001-U 120gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
271837-029-U 300gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
43W1144 e5345 2.33ghz 1333mhz fsb ibm xeon reman RFQ
13N6922-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
447088-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
418373-004-U 73gb sas 15000rpm hd compaq reman RFQ
56P0698-N 64mb mem mod simm lexmark 4045 reman RFQ
25R6904-U 60gb ide hd ibm reman RFQ
31L9070-U 38gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
249174-002-U 80gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
13N6719-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
440880-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
249172-001-U 40gb at-ide 7200rpm hd compaq reman RFQ
07N4901-U 37gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
41Y2815-U 4gb pc3200 ecc ddr ibm reman RFQ
41Y2848-U e 41y2848 ibm 2gb (1x2gb) ibm reman RFQ
08K2404-U 36gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
43X0845-U 73gb sas drive ibm reman RFQ
418267-002-U 160gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
416937-001-U 40gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
373313-005-U 250gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
454923-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
92P6257-U 60gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
IC25N030ATMR04-U ibm 30gb hd 2.5in ide 4.2k reman RFQ
26K5822-U 147gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
26K5823-U 300gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
07N6801-U 37gb hd scsi 15000rpm ibm reman RFQ
08K9757-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
303297-001-U 146gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
08K9838-U 80gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
43W7524 146gb 15k 3.5 hs sas hd ibm RFQ
06P5712-U 73.4gb 10k fc hd ibm reman RFQ
07N9418-U 146gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
418268-002-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
300955-023-U 73gb scsi 10000rpm hd compaq reman RFQ
92P6535-U 60gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
457012-001-U 80gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
22P7156-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
273491-001-U 40gb at-ide 4200rpm hd compaq reman RFQ
446044-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
228502-001-U backplane dl380 g2 lvd hp dl380 reman RFQ
92P6484-U 80gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
24P3693-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
43W7487-U 73gb hd sas 15000rpm ibm reman RFQ
13N6798-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
26K5701-U 73.4gb hd 15k sas ibm hs 3.5in reman RFQ
309324-001-U 60gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
459109-001-U 120gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
375863-010-U 147gb sas 10000rpm hd compaq reman RFQ
07N8173-U 123gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
07N8327-U 40gb hd at-ide 4200rpm ibm reman RFQ
49Y4817-U ibm x3650 m3 cbl mgmt arm kit RFQ
271837-018-U 73gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
25R8071-U ctlr sas hba pcie v2 ibm reman RFQ
416895-001-U 60gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
IC35L036UWDY10-0-U 36gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
26K5158-U 73gb hd scsi 10000rpm ibm reman RFQ
25R5779=N ibm bladecenter kvm RFQ
453827-001-U 250gb sata 5400rpm hd compaq reman RFQ
416264-001 sps-drv dvd+r 4x dl sm l hp RFQ
454146-B21-U 1000gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
459315-001-U 250gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
373312-001-U 160gb sata 7200rpm hd compaq reman RFQ
41N5662-U 80gb hd sata 5400rpm ibm reman RFQ
13N6911-U 40gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
07N9216-U 185gb hd ata ide ibm reman RFQ
43W4296-N ctlr serveraid mr10i sata ibm oem reman RFQ
25R8076-U pcb serveraid 8k sas ibm reman RFQ
Q5957A-U hp lj 2420d laserpr reman RFQ
13N6805-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
13N0956-U tower to rack kit 5ux24d ibm reman RFQ
271837-028-U 147gb scsi 15000rpm hd compaq reman RFQ
418511-001-U 80gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
IC35L040AVVN07-0-U 40gb hd at-ide 7200rpm ibm reman RFQ
13N6793-U 80gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ
263472-B25-U 40gb at-ide 5400rpm hd compaq reman RFQ
IC25T048ATDA05-0-U 48gb hd at-ide 5400rpm ibm reman RFQ